APVirker

Din Arbejdsmiljørådgiver

Nærværende og helhedsorienteret arbejdsmiljøådgivning

 

Den lovpligtige APV skal kortlægge arbejdsmiljøet i virksomheden. APV’en skal gennemføres mindst hver 3.år, og arbejdsmiljøorganisationen skal løbende arbejde med at løse de opgaver, som medarbejderne har beskrevet i APV’en.

 

Med udgangspunkt i virksomhedens kultur og størrelse, planlægges APV-metode og forløb. APVarbejdet bliver en overkommelig opgave med et begrænset forbrug af ressourcer fra arbejdsmiljøorganisationen.

 

Metodefriheden betyder, at det er tilladt at gennemføre APVén ved forskellige metoder. For den lille virksomhed kan et personalemøde på en time være tilstrækkeligt.

 

For en større organisation kan spørgeskema-metoden være bedste metode til kortlægning.

Vigtigst er dog, at når kortlægningen er gennemført, skal opgaver prioriteres og løses.

 

Alt for mange APV-forløb er aldrig kommet videre til løsning af problemer og opfølgning, hvilket medfører skuffelser blandt de medarbejdere, der har engageret sig i arbejdsmiljøarbejdet.

 

Med hjælp fra Din Arbejdsmiljørådgiver planlægges metode og forløb, så virksomheden og medarbejderne får en positiv oplevelse af at arbejde struktureret med APV.

 

Ved faste møder før, under og efter APV-kortlægningen sikres en fortløbende proces, hvor virksomhedens fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed bliver en del af det daglige arbejde.

DIN ARBEJDSMILJØRÅDGIVER

 

Med 20 års arbejdsmiljøerfaring inden for alle brancher og forskelige typer jobs tilbydes rådgivning til alle typer virksomheder.

 

Nærværende for den enkelte medarbejder og helhedsorienteret for virksomhedens mange arbejdsområder.

 

Tillid, troværdighed og høj faglig kvalitet.

 

 

Arbejdpladsvurdering

Spørgeskema undersøgelse

Fokusgruppe møder

Interwiev

Handlingsplan

 

SPECIAL APV

 

  • Kemisk APV
  • Gravide APV
  • ATEX APV

FYRAFTENS APV

Det kan være svært at holde møder i den almindelige åbningstid. Derfor er Fyraftens APV en god løsning for den lille organisation.

 

Ved et årligt møde drøftes arbejdsmiljøet på arbejdsplansen og APVens områder gennemgåes.

 

For de fleste butiller og forretninger vil Fyraftens APV være tilstrækkeligt for at sikre at lovens krav til arbejdsmiljøarbejdet er overholdt og et besøg fra Arbejdstilsynet kan gennemføres med tilfredsstillende resultat.

 

 

ÅRLIG DRØFTELSE

 

 

Det giver god mening at holde den årlige drøftelse i forbindelse med udarbejdelsen af virksomhedens ArbejdsPladsVurdering.

 

Samtidig vurderes virksomhedens sygefravær.

 

 

 

 

Din Arbejdsmiljørådgiver- APVirker. Anette Olsen, anol@qr-apb.dk, tlf.: 61 74 74 71

Copyright © 2012 . All Rights Reserved