Om

Din Arbejdsmiljørådgiver

Nærværende og helhedsorienteret arbejdsmiljøådgivning

 

 

Arbejdsmiljøarbejdet på den enkelte virksomhed kræver mere og mere opmærksomhed. Ikke mindst de stigende krav i lovgivningen tager mange ressourcer, men ender ofte med at blive nedprioriteret, da dagligedagens presserende opgaver ofte er vigtigere at få klaret.

 

Det betyder, at virksomheden sakker længere og længere bagud, og pludselig syns opgaven med at får styr på den seneste tids nye regler uoverskuelig.

 

Ved at planlægge og gennemføre årlige arbejdsmiljømøder med Din Arbejdsmiljørådgiver sikres at nye regler, nye medarbejdere eller nye arbejdsopgaver vurderes og får den fornødne opmærksomhed.

 

 

DIN ARBEJDSMILJØRÅDGIVER

 

Med 20 års arbejdsmiljøerfaring inden for alle brancher og forskelige typer jobs tilbydes rådgivning til alle typer virksomheder.

 

Nærværende for den enkelte medarbejder og helhedsorienteret for virksomhedens mange arbejdsområder.

 

Tillid, troværdighed og høj faglig kvalitet.

 

 

ARBEJDSPLADSVURDERING

Spørgeskema undersøgelse

Fokusgruppe møder

Interview

Handlingsplan

APV for særligt arbejde

Kemisk APV

ATEX APV

 

ÅRLIG DRØFTELSE

Lovpligtig drøftelse mellem ledelse og medarbejdere / arbejdsmilljørepræsentant

 

På et årligt møde fastlægges årets arbejdsmiljøopgaver. Arbejdsmiljøloven stiller krav til de emner der skal gennemgåes på mødet ligesom det skal kunne dokumenteres at drøftelsen er gennemført.

 

 

LOVPLIGTIGE EFTERSYN

Der stilles krav om årlige eftersyn af en række maskiner, værktøj og udstyr.

Ved at gennemgå virksomheden kortlægges hvilke eftersyn I er omfattet af.

 

 

KEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER

 

Der skal udarbjedes arbejdsplads-brugsanvisnigner på stoffer og materialer, der anvendes på arbejdspladsen.

 

Din Arbejdsmiljørådgiver- APVirker. Anette Olsen, anol@qr-apb.dk, tlf.: 61 74 74 71

Copyright © 2012 . All Rights Reserved