Arbejdsulykker

Din Arbejdsmiljørådgiver

Nærværende og helhedsorienteret arbejdsmiljøådgivning

 

Få styr på arbejdsulykkerne- det betaler sig!

Arbejdsulykker koster hvert år virksomhederne i Danmark mange mlilioner kr.

 

Via analyse af ulykker og nærved-ulykker kan de fleste ulykker forebygges.

 

Få hjælp til at opbygge et system, der passer til virksomhedens størrelse og organisation.

 

Din Arbejdsmiljørådgivers erfaringer hjælper med til at vælge de rette løsninger, så ulykker undgås fremover.

 

Arbejdsulykker skal anmeldes til EASY og til virksomhedens forsikringsselskab. Glemmes dette kan det have alvorlige konsekvenser, ikke mindst for den medarbejder der på sigt kan have pådraget sig skader. I yderste konsekvens kan det betyde at medarbejderen ikke kan få en evt. erstatning for skaderne.

 

 

DIN ARBEJDSMILJØRÅDGIVER

 

Med 20 års arbejdsmiljøerfaring inden for alle brancher og forskelige typer jobs tilbydes rådgivning til alle typer virksomheder.

 

Nærværende for den enkelte medarbejder og helhedsorienteret for virksomhedens mange arbejdsområder.

 

Tillid, troværdighed og høj faglig kvalitet.

 

 

ARBEJDSPLADSVURDERING

I forbindelse med udarbejdelse af APV skal eventuelle ulykkesfarer på arbejdspladsen vurderes.

 

Dette er et lovkrav.

 

En grundig forberedelse af APVen er en forudsætning for, at resultatet af APVen kan danne grundlag for forbedringer på arbejdspladsen, som vil nedbringe antallet af arbejdsulykker.

ÅRLIG DRØFTELSE

Lovpligtig drøftelse mellem ledelse og medarbejdere / arbejdsmilljørepræsent.

 

I forbindelse med den årlige drøftelse er det en god ide at tale om de ulykker og nærved-ulykker der har været i løbet af året.

 

Der er ingen steder der er vigtigere at fastlægge forbedringer end på ulykkesområdet.

 

 

LOVPLIGTIGE EFTERSYN

 

Lovpligtige eftersyn for forskelligt udstyr og maskniner er bl.a. fastlagt efter at der har været alvorlige arbejdsulykker, som kunne være undgået hvis udstyr eller maskiner havde været i orden.

 

Lovpligtige eftersyn skal gennemføres for at forebygge alvorlige arbejdsulykker!

 

 

KEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER

 

Følg arbejdspladsbrugsanvisningernes retningslinier, så kan ulykker undgåes.

 

Husk at bruge sikkerhedsbriller, når der arbejdes med ætsende kemikalier.

Din Arbejdsmiljørådgiver- APVirker. Anette Olsen, anol@qr-apb.dk, tlf.: 61 74 74 71

Copyright © 2012 . All Rights Reserved