QR-APB

Din Arbejdsmiljørådgiver

Nærværende og helhedsorienteret arbejdsmiljøådgivning

FÅ STYR PÅ KEMIKALIER OG PRODUKTER MED QR-KODER

 

De nye QR-koder hjælper med at holde styr på datablade på alle kemikalier.

 

En fordel for de medarbejdere, der har skiftende arbejdssteder!

De orange faremærker, som vi kender dem, udskiftes i løbet af de næste årmed nye CLP-mærker.

 

Som arbejdsplads er man forpligtiget til at opdatere sine Arbejdspladsbrugsanvisninger, når produkterne ændre mærkning.

 

Ved at styre sine arbejdspladsbrugsanvisninger med QR-koder, gøres arbejdet med opdateringer nemmere.

 

De gamle R- og S-sætninger ændres også til H-og P-sætninger, så vi skal til at vænne og til helt andre tegn og formuleringer i forbindelse med mærkning af farlige stoffer og materialer.

 

Din Arbejdsmiljørådgiver opdaterer eksisterende arbejdspladsbrugsanvisninger eller udarbejder nye, hvis det er nødvendigt.

Special rådgivning

 

Kirkens Arbejdsmiljøhåndbog

 

En håndbog vil hjælpe med at holde styr på arbejdsmiljøet for både de ansatte og menighedsråd.

 

Håndbogen indeholder beskrivelser af den enkelte kirkes arbejdsmiljøforhold og indeholder en række afsnit som tilpasses den enkelte kirke.

 

Arbejdspladsbrugsanvisninger

 

Arbejdspladsen ska have opdaterede APB på alle farlige produkter. Nye regler kræver opdatering.

 

For skiftende arbejdssteder er QR-APB en sikkerhed for altid at have de opdaterede APB lige ved hånden.

 

Tag temperaturen på virksomhedens sikkerhedskultur.

 

Med udgangspunkt i tidligere arbejdsulykker og nærved-ulykker inddrages medarbejdere og ledere i en proces der forbedre sikkerhedskulturen.

 

Via sikkerhedscoaching ændres holdninger og kultur, enten på gruppe niveau eller individuelt.

 

Fyraftens APV

 

Få udarbejdet APV og årlig drøftelse på et fyraftensmøde med de ansatte og din arbejdsmiljørådgiver.

 

Nemt og hurtigt kommer der styr på arbejdsmiljøet i butikken.

Din Arbejdsmiljørådgiver- APVirker. Anette Olsen, anol@qr-apb.dk, tlf.: 61 74 74 71

Copyright © 2012 . All Rights Reserved