Kirkens Arbejdsmiljøhåndbog

Din Arbejdsmiljørådgiver

Nærværende og helhedsorienteret arbejdsmiljøådgivning

Kirkens Arbejdsmiljøhåndbog

 

Sikkerhed og overbilk.

HÅNDBOGEN

En håndbog vil hjælpe med at holde styr på arbejdsmiljøet for både de ansatte og menighedsråd. Håndbogen indeholder beskrivelser af den enkelte kirkes arbejdsmiljøforhold og indeholder en række afsnit som tilpasses den enkelte kirke. Håndbogen er en stor hjælp til nye ansatte, nye menighedsrådsmedlemmer og ikke mindst for Arbejdstilsynet, når de kommer på tilsyn.

 

HJÆLP FRA DIN ARBEJDSMILJØRÅDGIVER

Ved et møde gennemføres APV og drøftelse. Herefter har menighedsrådet og de ansatte en handlingsplan med de opgaver, der skal løses i den efterfølgende periode.

 

Når der skal gennemføres APV er der metodefrihed, men for den lille organisation er et møde med de ansatte, hvor de forskelige områder tales igennem, ofte den bedste metode. På mødet aftales hvilke løsningsmuligheder der er på arbejdsmiljøproblemerne, hvilket også danner grundlag for den årlige drøftelse. Herefter vurderes, om der er behov for yderligere hjælp til løsning af arbejdsmiljøproblemerne.

I den lille organisation er der i aftalen mulighed for et kort møde udover APV mødet.

 

Efterfølgende år afholdes 1-2 møder, hvor der følges op på APV, evt. udarbejdes ny APV for nye medarbejdere eller nye arbejdsområder, og der gennemføres årlig drøftelse.

 

Special rådgivning

 

APV OG DRØFTELSE

 

Arbejdsmiljøloven stiller krav om, at der gennemføres Arbejdspladsvurdering-APV for de ansatte, og at der holdes en årlig arbejdsmiljødrøftelse samme med de ansatte.

Arbejdspladsvurderingen skal gennemføres mindst hvert 3. år og arbejdsmiljødrøftelsen skal gennemføres hvert år.

den enkelte kirke.

 

Arbejdspladsbrugsanvisninger

 

Arbejdspladsen ska have opdaterede APB på alle farlige produkter. Nye regler kræver opdatering.

 

For skiftende arbejdssteder er QR-APB en sikkerhed for altid at have de opdaterede APB lige ved hånden.

 

Lovpligtige eftersyn

 

Lovgivningen kræver årlige eftersyn og kontrol af en række værktøjer, redskaber og udstyr.

 

 

Få hjælp til atgennemgå jeres arbejdsplads og få klarhed over hvike eftersyn I er omfattet af samt hvilke eftersyn I selv må foretage og hvike der skal særligt sagkyndige

Din Arbejdsmiljørådgiver- APVirker. Anette Olsen, anol@qr-apb.dk, tlf.: 61 74 74 71

Copyright © 2012 . All Rights Reserved